Izazovi u tretmanu pacijenata sa stabilnom AP u ambulanti porodične medicine Izazovi u tretmanu pacijenata sa stabilnom AP u ambulanti porodične medicine

Izazovi u tretmanu pacijenata sa stabilnom AP u ambulanti porodične medicine