Poštovani,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja, Udruženje za aterosklerozu i kardiovaskularna istraživanja Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem kardiologa Republike Srpske, organizuje konferenciju o dislipidemijama i aterosklerotskim kardiovaskularnim bolestima (ASKVB).

Konferencija će biti organizovana hibridno 24.01. – 25.01. 2023., u konferencijskoj sali Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju, ul. Save Mrkalja 14 Banja Luka.

Tehnička podrška realizacije ove koferencije je agencija MedNet.

 

PROGRAM KONFERENCIJE:


Utorak 24.01.2023.

Otvaranje konferencije i pozdravne riječi 15:00-15:30

15:00 Obraćanje Dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i predsjednika Udruženja za aterosklerozu i kardiovaskurana istraživanja
Prof. dr Ranko Škrbić, Banja Luka
15:10 Uvodna riječ Nacionalni koordinator za KV prevenciju u RS
Acc prof. dr Duško Vulić, Banja Luka
15:20 Uvodna riječ predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske
Prof. dr Tamara Kovačević Preradović, Banja Luka

Sesija I 15:45-18:00
Moderatori: Prof. dr Ranko Škrbić, Acc prof. dr Duško Vulić

15:45 Poboljšanje prevencije ateroskleroze, faktori i procjena rizika za kardiovaskularne bolesti Acc prof. dr Miodrag Ostojić, Banja Luka
16:10 Preporuke ESC/EAS u primarnoj i sekundarnoj prevenciji ASKVB, implementacija i izazovi Acc prof. dr Duško Vulić, Banja Luka
16:35 Akutni koronarni sindrom – menadžment kardiovaskularnih ishoda u svakodnevnoj praksi Prof. dr Tamara Kovačević- Preradović, Banja Luka
17:00 Terapija dislipidemija: poruke novih studija KV ishoda
Acc prof. dr Nebojša M. Lalić, Beograd
17:25 Novi horizonti u lečenju dislipidemija
Prof. dr Katarina Lalić, Beograd
17:50 Diskusija

Sponzorska predavanja 18:00-19:20

18:00 Krka; Roswera – vrhunski rosuvastatin kao odgovor na ASKVB
dr Vojislav Vukašinović, Banja Luka
18:20 Novartis 1. Efikasnim sniženjem LDL-H mijenjamo tok kardiovaskularnih bolesti
Prof dr Ranko Škrbić, Banja Luka
18:50 Novartis 2. Nove terapijske u opcije u snižavanju LDL holesterola
Prof. dr Tamara Kovačević- Preradović, Banja Luka

Konferencija je akreditovana.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora. Nakon završetka, kompletan snimak webinara moći ćete pogledati na platformi MedNet (www.mednet-edu.net).

Informacije o bodovima za učesnike webinara biće dostavljene putem e-maila.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

Pristupni link prvi dan:
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82322897197?pwd=dUpUMDhhYnBDcDlmd0RXVzhJTWlxQT09

Meeting ID: 823 2289 7197
Passcode: 244077