Colors: Yellow Color

Doc. dr Suzana Savić, specijalista porodične medicine, JZU Dom zdravlja Banja Luka, nastavnik na Katedri porodične medicine Medicinskog fakulteta, Univerzitea u Banjoj Luci

[radila u ambulanti za akutne respiratnorne infekcije (ARI) lokalitete Edukativnog centra JZU DZ Banja Luka]