Ovom prilikom Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske pruža punu podršku kolegama na prvoj borbenoj liniji  u ambulantama porodične medicine  u cijeloj Republici Srpskoj i njihovim prvim saradnicama , medicinskim tehničarima, koji već danima i gotovo puni mjesec pružaju zdravstvenu zaštitu u vanrednim uslovima pandemije virusom Korona Covid 19 našim pacijentima izlažući se da i sami budu inficirani .


U nadi da ćemo kao i uvijek pokazati profesionalizam i istrajnost  u borbi sa ovim civilzacijskim izazovom,  za koju medicina još nema odgovor, apelujemo da se  posebno vodi briga o sopstvenom zdravlju noseći ličnu zaštitnu opremu i primjenjujući proklamovane smjernice .
 
Napominjemo da slogan obilježavanja Svjetskog dana doktora porodične medicine čiji je pokretač WONCA  „Na prvoj borbenoj liniji“ na jedan simboličan način govori o suštini i karakteru porodične medicine.