Poštovane koleginice i kolege,


U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja
Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje
Konferenciju “XVIII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem” pod
nazivom „Budi spreman-Odgovori na izazove“ koja će biti održana
06-07.10. 2023 godine u Etno selo Stanišić Bijeljina
sa sljedećim temama:
1. Menadžment tinitusa
2. Bolesti Endokrinog i Urogenitalnog sistema
3. Kliničke vještine i procedure u dermatologiji i radiologiji
4. Uticaj društvenih mreža na zdravlje zdravstvenih profesionalaca
5. Sve relevantne teme


Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini
da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.
Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedeće:
- Struktura rada- uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
- Broj riječi u tekstu apstrakta : do 250
- Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove
u kojoj su zaposleni, e-mail adresa.
- Za poster prezentaciju primjenjuje se Woncina upustva za izradu
- Rok : 01.septembar 2023
- Svi radovi mogu biti prezentovani u formi oralne ili poster prezentacije.
Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sledeću adresu
suzana.savić@med.unibl.org (predsjednik naučnog odbora)
a kranji rok za slanje je 01. septembar 2023. godine.


Apstrakti prihvaćenih radova će biti objavljeni u zborniku radova
(elektronska ili štampana verzija) koji će biti sastavni dio radnog materijala konferencije,
a postere će ocjenjivati nadležna komisija.
Poster prezentacije će biti izlagane u posebnoj Sali sa preciznim terminom za evaluaciju.
Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 01.10.23
i to na email: suzana.savić@med.unibl.org
Naučni odbor konferencije

 

XVIII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Obavještenje


Sponzori

PLATINASTI SPONZOR
 
GENERALNI SPONZOR
 
ZLATNI SPONZOR
image003
boehringer
SREBRNI SPONZOR
image005
 
BRONZANI SPONZOR
bronzani
OSTALI SPONZOTI
ostali1
ostali2
abdi
ostali3
 ostali4
ostali6
PRIJATELJI KONFERENCIJE
prijatelji
 MEDIJSKI POKROVITELJI
medijski