U Doboju u hotelu „INTEGRA“ održana je 11.6.2016 g. bazična edukacija iz Dermoskopije za doktore porodične medicine iz dobojske podružnice. Bila su 2 ljekara iz Šamca, 2 iz Modriče i 6 iz Doboja.

 

Edukacija je dogovorena u saradnji Udruženja Dermatovenerologa RS i Udruženja doktora Porodične medicine RS. Ovom prilikom se zahvaljujemo i medžmentu Dz Doboj i direktoru dr Radoslavu Nikoliću koji su snosili troškove naše edukacije doktora iz našeg Dz.

Edukaciju iz Dermoskopije su provodile dr Dragana Starović predsjednica Udruženja Dermatovenerologa RS i dr Alma Tucak.

Nakon završene edukacije dogovorene su određene aktivnosti koje bi u budučem periodu mogle da obezbjede po jedan dermoskop za svaki od tri pomenuta DZ. Moramo napomenuti da ovom edukacijiom povečavaju se vještine porodičnog ljekara koje već imaju mnogi ljekari Porodične medicne u evropskim zemljama. Ako napomenem da otkrivanje jednog potencijalnog mladeža koji može da pređe u melanom spašava čovjeku život a sistem spašava od troškova liječenja koji se mjere stotinamahiljada eura.

Nadamo se da če i drugi domovi zdravlja ako več nisu imali ovu edukaciju slijediti naš primjer i postati dio udruženja i programa Euromelanoma koji se već duže vrijem sprovodi od strane Udruženja Drmatovenerologa RS.

Pripremio

Prim.dr Danijel Atijas

Predsjednik podružnice Doboj