Poštovani koleginice i kolege,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XV dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem « pod nazivom „Smanji distancu uhvati ritam“ Vaše srce je i naša briga koja će biti održana od 02.10 do 04.10.2020 godine u Trebinju Kulturni centar sa temama:

 1. HTA i aritmije
2. Srčana insuficijencija
3. Srce i DM
4. Covid 19 iz ugla porodične medicine sa fokusom na KVS
5.Slobodne teme

Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.
Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedeće:

- Struktura rada- uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
- Broj riječi u tekstu apstrakta : do 250
- Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e-mail adresa.
-za poster prezentaciju primjenjuje se Woncina upustva za izradu
- Rok : 01.septembar 2020
- Svi radovi mogu biti prezentovani u formi oralne ili poster prezentacije.

Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sledeću adresu suzana.savić@med.unibl.org (predsjednik naučnog odbora) a kranji rok za slanje je 01. septembar 2020.g
Apstrakti prihvaćenih radova će biti objavljeni u zborniku radova (elektronska ili štampana verzija) koji će biti sastavni dio radnog materijala konferencije a postere će ocjenjivati nadležna komisija .Poster prezentacije će biti izlagane u posebnoj Sali sa preciznim terminom za evaluaciju.

Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 25.09.20 i to na email: suzana.savić@med.unibl.org

Naučni odbor konferencije