13.04 2022 u Banja Luci predsjednici Udruženja doktora porodične medicine RS prim dr sc Draško Kuprešak i predsjednik Udruženja Onkologa RS doc dr Saša Jungic potpisali sporazum o saradnji koji je formalizacija dugogodišnje saradnje i pretpostavlja rad na programima KME-a, izrade smjernica i vodiča za praksu doktora porodične medicine, zajednička istraživanja, učešće na Međunarodnim konferencijama i predstavljanje zajedničkih rezultata i drugih oblasti. Na ovaj način demonstrirano je opredjeljenje za zajednički napor za unapređivanje zdravstvenog sistema od baze ka vrhu.