Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske, Vas poziva na webinar.
Simpozijum je bodovan od strane komisije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, ispred Ministarstva zaštite i socijalne zašttite Republike Srpske.

Tema: Webinar: “Prevencija venskog tromboembolizma”


Vrijeme: Dec 8, 2020 17:30

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88178893364?pwd=R2VkY2x4cmFTV1hrQmZIbkZEYUE3QT09

Meeting ID: 881 7889 3364
Passcode: 382627

AGENDA:
Utorak 8.12.2020.
17.30 časova

1.Prof. Dr Tamara Kovačević Preradović – Otvaranje simpozijuma ”Faktori rizika za venski tromboembolizam (VTE) kod nehirurških pacijenata - skorovi rizika”
2. Moderator dr sci. Dr Draško Kuprešak – “Uvod iz ugla porodičnog ljekara”
3. Prof. Dr Slobodan Obradović, VMA Beograd – “Prevencija venskog tromboembolizma kod akutno hospitalizovanih pacijenata”

e-Diskusija/Panel
Definicija tri perioda rizika od VTE kod nehirurških pacijenata – “Upotreba skorova za procjenu rizika od VTE u ambulanti porodičnog ljekara”
Aktivni učesnici:
Dr Nevena Todorović, Dom zdravlja Banja Luka
Dr Danijel Atijas, Dom zdravlja Doboj
Dr Goran Birčaković, Dom zdravlja Zvornik
Dr Igor Novaković, Dom zdravlja Bijeljina

19.00 časova
Sanofi simpozijum:
1)Prof. Dr Tamara Kovačević Preradović, Klinika za kardiologiju-UKC Republike Srpske
“Profilaksa venskog tromboembolizma kod akutnih internističkih oboljenja. Da li je Vaš pacijent u mirovanju ili u riziku?”
2) Dr Dragan Rakanović, Urgentni centar UKC-Republike Srpske
“Profilaksa venskog tromboembolizma kod akutnih internističkih oboljenja. Medicinski dokazi, koliko dugo?”
Diskusija