U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja, a uzimajući u obzir da su digitalne tehnologije postale svakodnevna realnost zdravstvenih radnika, Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje online edukaciju sa fokusom na dijabetes.


S obzirom na ograničenja koja je Covid-19 donio u svakednevom radu porodičnog ljekara i životu pacijenata, planiramo edukacije za porodičnu medicinu Republika Srpska, kojim podižemo svijest o potrebama hroničnih pacijenta, te prije svega stavljamo u prvi plan dijabetes, s obzirom da je na primjeru Italije primjećeno da je 3 puta povećan rizik od amputacije (https://doi.org/10.2337/dc20-1347) usljed pogoršane kontrole u poređenju sa 2019 godinom.
S tim u vezi, a s obzirom da se Svjetski dan dijabetesa obilježava u novembru, planiramo seriju webinara na temu dijabetesa prema programu koji će se realizovati u narednom periodu.
Zbog epidemiološke situacije postoji mogućnost pomjeranja programa o čemu ćemo blagovremeno obavjestiti stručnu javnost.

U prilogu radna verzija programa.

sanofi 2