Poštovane koleginice i kolege,
U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje
Konferenciju «XIX Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešdem « pod nazivom
„Porodična medicina -kreiraj svoju bududnost“ koja de biti održana 11-13.10. 2024 godine hotel Kardial u
Teslidu sa sljededim temama:


1. Metabolički sindrom
2. Urgentna stanja
3. Vještačka inteligencija-primjena u PZZ
4. Odabrane teme iz Hematologije i Neurologije
5.Sve relevantne teme
Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i
dosadašnje iskustvo.
Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedede:
- Struktura rada- uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
- Broj riječi u tekstu apstrakta : do 250
- Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e-mail adresa.
- Rok : 01.septembar 2024
- Svi radovi mogu biti prezentovani u formi oralne prezentacije.
Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na slededu adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (predsjednik
naučnog odbora) a kranji rok za slanje je 01. septembar 2024.g
Apstrakti prihvadenih radova de biti objavljeni u zborniku radova (elektronska ili štampana verzija) koji de biti
sastavni dio radnog materijala konferencije .
Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 01.10.24 i to na email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Naučni odbor konferencije


 MEDIJSKI POKROVITELJI
medijski
 PRIJATELJI KONFERENCIJE
prijatelji
TEHNIČKA PODRŠKA
mednet
ZLATNI SPONZOR
image003
SREBRNI SPONZOR
image005
BRONZANI SPONZOR
bronzani
SPONZORI
sponzori1
 sponzori2
 sponzori3