Colors: Purple Color

PLAN EDUKACIJE IZ PORODIČNE MEDICINE

          A. Teoretski dio:

1) diskusije sa trenerima i demonstratorima                                                 30% časova,

2) rješavanje slučajeva za vrijeme teoretskog dijela i na radnom

mjestu sa demonstratorima                                                                       40%časova,

3) individualno učenje u ambulantama                                                         30% časova.

          B. Praktični dio:

1) dnevni rad ambulante                                                                            60% časova,

2) diskusije i rad sa demonstratorima                                                         35% časova,

3) istraživački rad                                                                                       5% časova.


Poštovani koleginice i kolege,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XVI dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem « pod nazivom „Porodična medicina –odgovornost za zdravlje zajednice“

Najčitanije