Prvo obavještenje,

Poštovani saradnici,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XVII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem « pod nazivom „Koračaj ka zdravlju“ koja će biti održana 14-16.10. 2022 godine u hotelu Kardial

Teslić sa sljedećim temama:
1. Menadžment masovnih nezaraznih obolenja sa fokusom na KVB i DM
2. Odabrane teme iz medicine rada
3. Uloga porodičnih doktora u tretmanu onkološkim problema
4. Autoimune bolestu u porodičnoj medicini
5. Sve relevantne teme

Konferencija će biti organizovana u skladu sa epidemiloškom situacijom i uz puno poštovanje mjera Republičkog štaba za vanredne okolnosti.Takođe biće korišteni on line modeli ( live streaming i druge IT opcije ) prezentacija u cilju ispunjavanja standarda zaštite učesnika konfrencije i posjetilaca.

Nudimo Vam mogućnost učešća na ovom stručnom skupu u sljedećim kategorijama:

1. Generalnog sponzora skupa-jedna kompanija
2. Zlatnog sponzora skupa-dvije kompanije
3. Srebrni sponzor-jedna kompanija
3. Bronzanog sponzora skupa-jedna kompanije
4. Iznajmljivanje izložbenog prostora-15 kompanija

Nudimo Vam mogućnost učešća na ovom stručnom skupu u sljedećim kategorijama:

GENERALNI SPONZOR- 5,000.00 Konvertibilnih maraka (1)
■ izložbeni prostor 14 m2 lokacija br. 1. izložbenog prostora ili korištenje –Totema
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali tokom cijelog programa
■ mogućnost organizovanja simpozijuma u optimalnim terminima u trajanju od 40 min ili dva puta po 20 min ili organizacija radionice u trajanju od 90 min za fokus grupu 40 učesnika
■ logo sponzora istaknut na internet stranici Konferencije 12 mjeseci
■ 100 kotizacija za učesnike (učesnici dobijaju personalizovani link i šifru za pristup radionici ili simpozijumu na you tube kanal)
■ Intervju sa predavačima nakon predvidjenog simpozijuma ili radionice,
■ distribucija newsletter-a na mail adrese svih učesnika i ostalih ljekara, sa logom kompanije sponzora
■ obraćanje predstavnika kompanije auditoriju na ceremoniji otvaranja
■ instaliranje predavanja na MED NET platformu za KME i besplatan pristup za 200 korisnika

ZLATNI SPONZORI-4,500.00 Konvertibilnih maraka(2)
■ izložbeni prostor 12 m2 lokacija br. 2 izložbenog prostora ili korištenje -Totema
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali konferencije tokom cijelog programa
■ mogućnost simpozijuma u u trajanju od 30 min prema redoslijedu organizatora ili organizacija radionice u trajanju od 60 min za fokus grupu 30 učesni
■ logo sponzora istaknut na internet stranici Konferencije 6 mjeseci
■ 80 kotizacija za učesnike (učesnici dobijaju personalizovani link i šifru za pristup radionici ili simpozijumu na you tube kanal)
■ Intervju sa predavačima nakon predvidjenog simpozijuma,
■ distribucija newsletter-a na mail adrese svih učesnika i ostalih ljekara, sa logom kompanije sponzora
■ instaliranje predavanja na MED NET platformu za KME besplatan pristup za 100 korisnika

SREBRNI SPONZORI-3,500.00 Konvertibilnih maraka(2)
■ izložbeni prostor 10 m2 lokacija br. 3. izložbenog prostora ili Totem
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali konferencije tokom cijelog programa
■ mogućnost komercijalnog predavanja u u trajanju od 20 min prema redoslijedu organizatora
■ logo sponzora istaknut na internet stranici 30 dana
■ 50 kotizacija za on line program (učesnici dobijaju personalizovani link i šifru za pristup simpozijumu putem you tube kanala)
■ instaliranje predavanja na MED NET platformu za KME besplatan pristup za 50 korisnika

BRONZANI SPONZORI-2,500.00 Konvertibilnih maraka(1)
■ izložbeni prostor 8 m2 lokacija br. 4. izložbenog prostora
■ istaknuti logo kompanije na bilbordu ili platnu u velikoj Sali konferencije tokom cijelog programa
■ logo sponzora istaknut na internet stranici konferencije
■ predavanje u trajanju od 20 min
■ 10 kotizacija za on line program učesnici dobijaju personalizovani link i šifru za pristup radionici)
■instaliranje predavanja na MED NET platformu za KME u trajanju od 10 dana nakon konferencije i besplatan pristup za 30 korisnika

MINI SIMPOZIJUM-1,500.00 Konvertibilnih maraka(2)
■ U trajanju od 20 min prema rasporedu organizatora
■instaliranje predavanja na MED NET platformu za KME besplatan pristup za 50 korisnika

IZLOŽBENI PROSTOR -800,00 Konvertibilnih maraka(15)
■ izložbeni prostor veličine 4 m2 prema rasporedu organizatora

Prednost u dogovaranju aranžmana za kategoriju generalnog, zlatnog , srebrnog i bronzanog sponzora skupa imaju kompanije koje imaju potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa udruženjem za tekuću 2021 godinu. Osnovni kriterijum za pozicioniranje sponzorske kategorije izložbenog prostora će biti vrijeme prijave organizatoru skupa.

Rok za prijave u kategoriji generalnog, zlatnog sponzora, srebrnog i bronzanog sponzora skupa je 30.08.22; za ostale sponzorske pakete 30.09.22

Prijem pismenih potvrda za odgovarajuće sponzorske pakete vršiće se putem email adrese:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predfakture za troškove odrgovarajućih sponzorskih paketa dostavljaće se putem odgovarajućeg faksa a orginalne fakture putem pošte.Odgovorna osoba je dr sci dr Draško Kuprešak

Predsjednik udruženja
prim dr sci.dr Draško Kuprešak


Najčitanije