“IZAZOVI ZA BUDUĆNOST"

U Tesliću u hotelu Kardial 30.09.-01.10.16 u organizaciji Udruženja doktora porodične medicine RS-a odražani «XI Dane porodične medicine Republike Srpske « sa međunarodnim učešćem pod nazivom « Izazovi za budućnost». Cilj konferencije je bio usvajanje novih znanja i vještine za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite koja se pruža u timovima porodične medicine. 

 

Na otvaranju konferencije predsednik udruženja dr.sci Draško Kuprešak je istakao da postoje brojni izazovi za unapređenje ove oblasti i da su očekivanja od članova udruženja velika i da od predstavnika zdravstvenih institucija očekuje konstruktivan dijalog i brže rješavanja gorućih pitanja kao što su organizacija domova zdravlja sa akcentom na netransparetnu privatizaciju, preispitivanje plana na mogući prelazak na trezorski način poslovanja te problem partokratije i veliki uticaj lokalnih politika na razvoj PZZ u kontekstu negativne selekcije rukovodnog kadra kao i u tom kontekstu neophodnosti donošenja hitne strategije razvoja PZZ koja bi uredila ova pitanja .

Skup je otvorila pomoćnica Ministra zdravlja i socijalne zaštite RS-a, prim dr. Ljilja Ivančić koje je rekla da treba raditi na unapređenju saradnje primarne zaštite i ostalih sektora u sistemu. Na skupu posebnu težinu je dalo gostovanje hora udruženja Zajedno iz Banja Luke koji se bave pomoći licima oboljelim od mentalnih bolesti. Predivnim izvedbama muzičkih numera kao recitacijama tekstova poznatih pjesnika od Tina Ujevića i drugih učinili su ovaj skup posebnim. Na ovaj način iskazana je empatija za ovu kategoriju pacijenata i data je mogućnos za njihovu socijalizaciju.

Na konferenciju je prikazano preko četrdesetak radova koja predstavljaju iskustva u radu timova porodične medicine u različitim kliničkim oblastima. U radnom dijelu konferencije učešće su uzeli eminentni stručnjaci iz različitih oblasti kao što je prof dr Jelica Predojević, prof Miljković kao i brojni drugi autoriteti.

Raritet konferencije je incijativa za izradu novog vodiča za antikuagukantnu terapiju za porodičnu medicine koji će biti kao poseban projekat nastavljen nakon konferencije i obuhvataće predstavljanje i distribuciju datog vodiča koji treba da da egzaktne instrumente za upravljanjem ovim stanjem .Izrada ovog vodiča je primjer dobre saradnje tri udruženja-kardiologa, neurologa i porodične medicine i predstavlja obrazac na koji način treba sistemski unapređivati kompetencije doktora porodične medicine.

Takođe na konferenciji je predstavljen program za upravljanje rijetkim bolestima gdje je projektovana uloga tima porodične medicine u efikasnijoj saradnji sa bolničkim sektorom. Radni material XI Dana porodične medicine je bio bogatiji za zbornik radova te novu knjigu iz porodične medicine koja je nastala u saradnji Wonce i WHO uz pomoć Svjetske banke.

Po prvi put nakon uvođenja novih normi u realizaciji programa KME štampana su uvjerenja koja potvrđuju prisustvo na stručnom skupu.

Na konferenciji je prisustvovalo oko 360 doktora porodične medicine iz cijele Republike Srpske od Trebinja do Novog Grada što je dalo posebnu težinu skupu. Takođe, konferenciji su prisustvovali i doktori iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije čime je ovaj događaj imao regionalni značaj.